Átrium Arch, s.r.o.

Átrium Arch, s.r.o.

vykonávanie odbornej činnosti vo výstavbe podľa § 4 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení v rozsahu: - vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä vypracúvanie stavebných, zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, - vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovanie, stavieb a ich zmien, projektovanie dokumentácie stavieb a ich zmien, vrátanie interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok, - spracúvanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, -, vykonávanie projektového a stavebného manažmentu, najmä riadenia projektu a koordinácie čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami a výkon autorského dohľadu nad realizačnými projektami a vykonávanie sta

poslať správu
poslať správu
Átrium Arch, s.r.o.

Adresa Átrium Arch, s.r.o.

J. Jesenského 31/770
93401 Levice

Produkty a služby v CzechTrade

Rýchlobežné fóliové vráta Rýchlobežné fóliové vráta
Rýchlobežné fóliové vráta sú vhodné pre použitie do interiéru i exteriéru. ...

Siete proti hmyzu Siete proti hmyzu
Siete proti hmyzu oceníme spravidla vtedy, keď túžime nerušene a naplno ...

SlovakiaTrade > Obchodné služby > Reklama a marketing > Priezkum trhu > Átrium Arch, s.r.o.